somastudio |
dizajn studio
  ekonomické a účtovné poradenstvo

 

 

služby
cenník
kontakt
 
 
 
 

 

 

účtovné a ekonomické poradenstvo

Oblasť účtovníctva je vzhľadom k úspore nákladov, jednou z oblastí najčastejšie zabezpečovanou dodávateľským spôsobom (outsourcingom). Nezahŕňa iba vedenie komplexného účtovníctva, ale zahŕňa aj neustále sa meniacu mzdovú agendu, oblasť personalistky, ekonomické a finančné poradenstvo.


Právne normy a legislatívne podmienky sa neustále menia a nie je vždy jednoduché ich jasne interpretovať, zachytiť novelizácie a aplikovať ich do praxe, takže oblasť účtovníctva je pre podnikateľské subjekty náročná na dodržiavanie aktuálnej legislatívy. V našej spoločnosti sa neustále vzdelávame, aby sme vedeli pružne reagovať na tieto zmeny .


U nás sa kladie dôraz na vypovedaciu schopnosť účtovníctva, aby správne informácie získané z účtovníctva viedli k stabilite a napredovaniu Vašej spoločnosti a tým pádom k Vašej spokojnosti.

 

 

 

 

© somastudio.sk