somastudio |
dizajn studio
  ekonomické a účtovné poradenstvo

 

 

služby
cenník
kontakt
 
 
 
 

 

 

služby

Ponuka nami poskytovaných služieb obsahuje všetky štandardné služby, ktoré zahŕňa oblasť účtovníctva . Poradíme a pomôžeme Vám aj pri riešení iných situácií, ktoré náročný podnikateľský život prináša.

 

PODNIKATELIA A FIRMY

• vedenie účtovníctva,
• odborné poradenstvo z oblasti ekonomiky, účtovníctva, miezd,
• podnikateľské poradenstvo,
• spracovanie daňových priznaní,
• spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva v zmysle platných právnych predpisov,
• vedenie pomocných účtovných evidencií, knihy majetku, knihy sociálneho fondu, evidencia jázd,
• vedenie mzdovej a personálnej agendy,
• ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti,
• ročné zúčtovanie zdravotného poistenia,
• pomoc pri komunikácii s daňovým a iným úradom, spolupráca pri kontrolách,
• školiacu činnosť,
• finančné analýzy,
• zostavovanie štatistických výkazov (ŠÚ SR, Intrastat),
• vypracovanie podkladov a komunikácia s bankou pri vybavovaní úverov,
• a iné.

 

FYZICKÉ OSOBY - NEPODNIKATELIA

• odborné poradenstvo pred začiatkom podnikania,
• vypracovanie daňového priznania,
• daňové priznania daňovníkov s príjmami zo zahraničia,
• ročné zúčtovanie zdravotného poistenia,
• poradenstvo v oblasti mzdovej a personálnej problematiky,
• a iné.

 

 

© somastudio.sk