somastudio |
účtovné a ekonomické
poradenstvo
 

 

 

 

 

ilustrácie
logotyp
publikácie
komunikácie
projekty
web
animácie
foto
fashion
filozofia
ocenenia
kontakt
eppli.sk
somacentrum.org
KURZY

 

Projekt
Streetartová galéria

agentúra:
Wiktor Leo Burnett

3. MIESTO
– BRONZOVÝ KLINEC
na odovzdávaní cien
„Zlatý klinec 2011“

Projekt
Streetartová galéria

agentúra:
Wiktor Leo Burnett

3. MIESTO
na odovzdávaní cien
„Effie 2011“

Projekt
Streetartová galéria

agentúra:
Wiktor Leo Burnett

1. MIESTO
v kategórii Big
na odovzdávaní cien
„AdBoards Rulezz 2012“

Projekt
Streetartová galéria

agentúra:
Wiktor Leo Burnett

ocenenie v PR
v kategórii Community Relations
súťaži „Prokop 2012“

Projekt
Výročná správa Nadácie Orange za rok 2011

agentúra:
Wiktor Leo Burnett

ocenenie “byť videný 2012”
udelované Fórom donorov
a Fórumom dárců

Starreacher 2010
Wktor Leo Burnett

ocenenie Leo Burnett Worldwide,
Chicago

Projekt
Interiérový dizajn | kozubové zápalky

ocenenie študijno vedecko
odbornej činnosti
Ministerstva školstva

Projekt
Avandgardná módna show

charitatívne
podujatie

poďakovanie Slovenského
červeného kríža

Projekt
Avandgardná módna show

charitatívne
podujatie
ocenenie mesta
Liptovský Mikuláš
Literatúra ocenenie mesta
Liptovský Mikuláš
Literatúra ocenenie mesta
Ružomberok
Literatúra
a prednes
ocenenie "Štúrov Zvolen"
Ministerstva kultúry
Prednes ocenenie
mesta Dolný Kubín
     

 

 

 

© somastudio.sk