somastudio |
účtovné a ekonomické
poradenstvo
 

 

 

 

 

ilustrácie
logotyp
publikácie
komunikácie
projekty
web
animácie
foto
fashion
filozofia
ocenenia
kontakt
eppli.sk
somacentrum.org
KURZY

 

dizajn

 

Grafický dizajn chápeme ako svet znakov sprostredkujúcich posolstvo autora či klienta, ako estetickú funkciu v znakovej sústave. Úlohou nášho dizajnu je zjednocovať funkčnú účelovosť a estetický vzhľad.

Každý dizajn je špecifický a to nie len obsahom, rozsahom a charakterom pôsobnosti, ale aj uhlom a množstvom pohľadov na formulovanie princípu dizajnu.

V tvorba grafického dizajnu uplatňujeme poznatky vied o človeku, psychológiu vnímania tvaru, farby a písma, zákonitosti komunikácie a dorozumievania s jednotlivcom i širšou skupinou ľudí.
Rešpektujeme a ovplyvňuje vývoj nových médií.

 

služby

Grafický dizajn
- dizajn manuál
- publikácie
- časopisy
- brožúry
- plagáty
- obaly
- vizuály
- komunikácie

Multimediálny dizajn
- webdizajn + programovanie
- multimediálna prezentácia
- video prezentácia

Fotografia
- portrét
- akcie
- prezentácia
- dokumentácia
- book

Poradenstvo
- pri navrhovaní
a riešení dizajnu
- tvorbe identity
- vizuálno-komunikačnej
stratégii

Ilustrácie
- vektorové
- kombi
techniky
- portréty
- skice
- maľby

 

 

 

 

 

 

 

© somastudio.sk